top of page
header.png
תמונה סיגל.webp
96513541_10158210638314931_4152038785913

תקנון, הרשמה, תשלום ומדיניות ביטולים

 1. בתקופת הקורונה – נהיה כפופים לתקנות משרד הבריאות. בתחילת הפעילות כל משתתפת תחתום על הצהרת בריאות ואחריות לגבי עצמה.

 2. בעת ההרשמה להרצאת המבוא ולאחר מכן בעת ההרשמה לסדנה, הנרשמת מסכימה בזאת לקבל מידע, לרבות דיוור והודעות ווטסאפ, אודות הסדנאות. 

 3. המידע הקיים באתר והמידע והתכנים שיימסרו בסדנא הינם קניין רוחני של אורלי פינקלמן וסיגל יושע ואין לעשות בו כל שימוש ללא קבלת רשות מסיגל או מאורלי.

 4. פרטי המשתמשת יישארו חסויים לשימוש לצרכי פעילות זו בלבד. האתר מאובטח בהתאם לסטנדרטים של חברת וויקס, אנו שומרות את כל המידע אצלנו ויחד עם זאת, האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה במידה שהאתר נפרץ. 

 5. הפעילות מבוטחת באחריות מקצועית ואחריות צד ג' ואינה פעילות אתגרית.  

 6. משך הפעילות – ארבעה מפגשים בני 4.5 עד 5 שעות ושיחת ייעוץ בת שעה. סך הכל 20 שעות פעילות.

 7. בין המפגשים יינתנו שיעורי בית שמהווים מרכיב חשוב להצלחת התהליך. הצלחת התהליך תלויה בעבודה אישית בין המפגשים, וללא עבודה זו, לא נוכל לקחת אחריות על עמידה במטרת הסדנה. כל החומרים שיועברו לאורלי וסיגל יהיו חסויים, אלא אם כן ייאמר מראש אחרת. 

 8. הפעילות בסדנאות מוגבלת ל-16 משתתפות בלבד.

 9. במקרה שאילוצי קורונה יחייבו אותנו לבטל את המפגשים הקבוצתיים בטבע, יוצע מתווה חלופי, או אפשרות לדחות את המשך התהליך. 

 10. משתתפת שתבחר לעזוב באמצע התהליך, תקבל בחזרה את החלק היחסי של התשלום. 

 

הרשמה, מחיר ותנאי תשלום 

 1. ניתן למלא טופס הרשמה באתר או לפנות ישירות לאורלי או לסיגל לצורך ההרשמה.

 2. המקום בסדנה יובטח רק לאחר העברת התשלום ולאחר שיחת תיאום ציפיות.

 3. במידה שהפעילות תתבטל ביוזמת המארגנות, יוחזר התשלום במלואו.

 4. התשלום - באמצעות אפליקציית תשלומים (ביט, פפר, פייבוקס). 

 5. המחיר המלא: 2,150 ש"ח (412.5 ש"ח לכל מפגש + 500 ש"ח לשעת ייעוץ אישית).

 6. מחיר סדנת יולי 2020: 1,650 ש"ח (למשתתפות שישלימו את כל ארבעת המפגשים בסדנה זו, שעת הייעוץ תוענק כבונוס).

 7. משתתפת שתהיה מעוניינת בשעות ייעוץ אישיות נוספות תוכל לתאם זאת מראש על פי התעריף לעיל.
   

תנאי ביטול 

 1. עד תחילת הסדנא - כל ביטול הקשור לקורונה, ביוזמת מי מהצדדים, יזכה את המשתתפת בהחזר מלא. 

 2. אם המשתתפת תבטל את השתתפותה לאחר המפגש הראשון, מסיבה הקשורה לקורונה, יוחזר הסכום היחסי. דהיינו, ייגבה תשלום רק עבור החלק היחסי שבו לקחה המשתתפת חלק. 

 3. למען הסר ספק, מחיר כל מפגש הינו 412.5 ש"ח וזה יהיה הבסיס לחישוב ההחזר היחסי.

bottom of page